Előszó

Jegyzetünk elsősorban az egyháztörténeti tanulmányaikat folytató egyetemi hallgatók számára készült, tematikája a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán folyó történelem alapszakos (BA) képzés egyháztörténeti követelményeihez igazodik. Reményeink szerint azonban a kora újkori katolikus egyháztörténet iránt érdeklődő szélesebb olvasóközönség is haszonnal böngészheti az elektronikus kiadványt.

Munkánk a „Katolikus konfesszionalizáció a kora újkori Magyarországon”, valamint a „Katolikus egyház a 18–19. századi Magyarországon” című, Tusor Péter szerkesztette, belső használatra készült oktatási anyag egységes formátumba rendezett és tartalmilag jelentősen átdolgozott változata. Időhatárai az említett két jegyzetnél szűkebbek: a mohácsi csatát követő eseményektől a II. József uralkodásának korszakát lezáró országgyűlésig terjednek. Az ismeretanyag összegyűjtésénél támaszkodtunk a magyar egyháztörténet-írás klasszikus munkáira, mindenekelőtt Hermann Egyed és Szántó Konrád műveire. Az elmúlt évtizedekben azonban a hazai egyháztörténeti kutatás is jelentős szemléletváltozáson ment keresztül, valamint számos új eredmény látott napvilágot a kora újkori katolikus egyház múltjának részkérdéseiről. Ezeket törekedtünk figyelembe venni a téma csoportosításánál és az események ismertetésénél.

Itt szeretnénk köszönetet mondani kiadványunk lektorának, Gárdonyi Máténak a szöveghez fűzött hasznos megjegyzéseiért, valamint a Nemzeti Kulturális Alapnak a jegyzet elkészítéséhez nyújtott támogatásáért.

 

Piliscsabán, 2014 februárjában

a szerzők